Sannex 2017-09-22

2017-09-22 21:00 till 2017-09-23 01:00

Fyrispark
Uppsala,

Entréavgift 160 kr. Block om 10 biljetter 1.440 kr.
Tel. 018-46 12 75. Modern dans 21:00 - 01:00.
Reservation för eventuella ändringar i programmet.

När

Från 2017-09-22 21:00
To 2017-09-23 01:00

Organisatör

Fyrispark
018-46 12 75
info@fyrispark.se

Var