Sannex

2019-02-15 20:00 till 2019-02-15 23:59

Fyrispark
Uppsala,

Entréavgift 160 kr. Block om 10 biljetter 1.440 kr.
Tel. 018-46 12 75. Modern dans 21:00 - 01:00.
Reservation för eventuella ändringar i programmet.

När

Från 2019-02-15 20:00
To 2019-02-15 23:59

Organisatör

Fyrispark
018-46 12 75
info@fyrispark.se

Var